DowIcon_Default_EventsAsset 105 chart_icon form-checkmark form-radio__bullet cog icon profile-icon-header profile-locked-icon-header cart-icon-header region-icon-header nav_call home_sds homepage_hero_new--rollover list-bullet nav-close nav-close nav-hamburger nav-right-arrow--mobile nav_brochures nav_call nav_cart nav_case_studies nav_check_mark nav_close_x nav_common_questions nav_distributor nav_driving_directions nav_exclamation_point nav_external_links nav_find_formulations nav_find_products nav_info nav_learn_how_to_use nav_literature nav_lock nav_map nav_media_center nav_pdf nav_quick_checkout nav_read_latest_news nav_sample nav_selection_guides nav_tooltip nav_white_papers noav-icon-safe-handling-18x18 pdp-add_part_number pdp-arrow--left pdp-arrow--right pdp-box Funnel pdp-list_collapse pdp-list_expand Vector Smart Object12 Vector Smart Object12 pdp-shopping_cart s> social_facebook social_google social_linkedin social_pinterest social_rss social_twitter social_youtube utility-search utility-tooltip voc_icon > technical_content
[{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"},{"value":"한국어-朝鲜语","languageCode":"ko-kr","link":"javascript:void(0);"}],"label":"KR","default":"ko-kr"}]
true

床品和枕头

升级版定制化的舒适度解决方案

无论是工作、玩耍还是休息,消费者始终都在寻求更舒适的体验。舒适是提高生活品质和幸福感的基础。在陶氏,我们致力于了解人们如何体验舒适,并通过应用科学和技术提供舒适的解决方案。

我们为床垫、枕头等产品提供的弹性海绵材料,以科学的方式带来舒适感。陶氏的聚氨酯和添加剂可帮助您生产具有定制性能、效率更高、更可持续和最大舒适度的海绵,包括:

我们科学背后的原理是围绕舒适性的三个维度:人体工学、微气候和感知。

黄色波浪线

人体工学

人体工学 - 优化材料与体重、体形和体格之间的关系,打造一个具有支撑性、高性能的系统

橙色对角线

微气候

微气候 - 在材料和身体之间的微气候中保持舒适的温度和湿度水平

粉色虚线

感知

了解材料的质地及其对轻触的反应,以提供切实的感官体验,从而提升幸福感。

通过以不同方式配置舒适度的三个维度,陶氏可定制解决方案,提供最舒适、差异化的体验,以满足各种床上用品需求。

特色品牌

ComfortScience™ 睡眠实验室 :材料科学与舒适交会之处

在 ComfortScience™ 睡眠实验室,科学家、制造商和品牌商一起创造全新产品,提供定制化的舒适性解决方案。在这里,陶氏的专家将材料科学专业知识与数据相结合,以改善舒适度,实现深度、舒爽的睡眠。

ComfortScience™ 睡眠实验室以颠覆性的方式,结合了行业合作、消费者洞察和科学方法,共同打造舒适的体验。这些合作会议、教育和演示空间分别位于德克萨斯州休斯敦和瑞士苏黎世,致力于探索和开发 ComfortScience™