[{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"}]
true

装配、双面和无基材胶带

装配、双面和无基材胶带 

有机硅压敏粘合剂 

如今的电子设备要求制造商在众多因素中平衡成本和性能,从粘合强度和电气性能到基材和加工参数。 陶氏提供创新的有机硅压敏粘合剂 (PSA),可为各种电子应用和环境优化性能。我们的有机硅PSA具有有机粘合剂无法匹敌的关键优势。

用于电子装配胶带的PSA

对于需要粘接、临时固定或可移动RFID标签的电子装配胶带应用,陶氏的PSA产品提供:

 • 出色的一致性 
 • 耐高温性 
 • 耐化学性 
 • 清洁可移动性 
 • 低迁移率 
 • 与PE、PI和PTFE背衬兼容 

用于无基材胶带和标签的PSA 

对于无基材胶带和标签应用,如表面改性、遮蔽胶带、零件粘合、汽车/电气标签或特种标签,陶氏的PSA解决方案提供:

 • 宽广的工作温度范围 
 • 防潮/防紫外线 
 • 对低能量表面的附着力 
 • 易于剥离性 
 • 与各种氟硅氧烷涂层的防粘衬里背衬兼容

快速链接

查找合适的解决方案(英语)
通过我们的有机硅PSA指南了解更多信息