[{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"}]
true

烘焙纸

创新的 SYL-OFF™ 乳液离型涂料系列

陶氏提供丰富的食品级离型乳液产品系列,以满足食品加工纸生产的需求,进一步提高速度、可持续性和盈利能力。这些乳液可离线和线上应用到现有的造纸作业中,无需额外设备和消耗能量的干燥步骤。

用于食品包装和加工应用的新型离型涂料

SYL-OFF™ EM 7978涂料为您的最终产品增添价值

 • 操作过程中,铂催化水平低且灰尘少,具有成本效益
 • 经过开发具有出色的离型和疏水性能,涂料重量低至0.20 g/m²
 • 使离型纸制造商能够利用多种全球趋势
 • 针对线上和离线涂层开发
 • 食品行业更高生产力、安全性和可持续性的高增长市场需求

SYL-OFF™ EM 7990涂布

 • 提供快速固化和低铂催化水平
 • 针对离线涂布优化

SYL-OFF™ EM 7950涂布

 • 用于多用途食品脱模
 • 针对离线涂布优化

SYL-OFF™ EM 7920涂布

 • 为多功能食品离型纸提供更长的镀液寿命
 • 针对离线涂布优化


资源

快速链接

释放有机硅性能的潜力
探索我们广泛的SYL-OFF™有机硅离型涂料

SYL-OFF™ EM 7978 涂层
R&D Magazine杂志R&D 100奖得主