[{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"BR","default":"pt-br"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"JP","default":"ja-jp"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"CN","default":"zh-cn"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"US","default":"en-us"},{"values":[{"value":"Português-葡萄牙语","languageCode":"pt-br","link":"javascript:void(0);"},{"value":"日本語-日语","languageCode":"ja-jp","link":"javascript:void(0);"},{"value":"中文","languageCode":"zh-cn","link":"javascript:void(0);"},{"value":"English-英语","languageCode":"en-us","link":"javascript:void(0);"},{"value":"Español-西班牙语","languageCode":"es-es","link":"javascript:void(0);"}],"label":"ES","default":"es-es"}]
true

微孔泡沫

微孔泡沫添加剂

可靠的解决方案带来质量、性能和创新

陶氏的有机硅添加剂可用于多种微孔状泡沫应用,包括:

  • 鞋类
  • 自结皮应用
  • 机械发泡泡沫
探索我们适合微孔泡沫应用的高品质有机硅添加剂产品组合

产品名称/描述

物理特性

25°C时的粘度, mPa-s

  计算的OH#,mg KOH/g

25°C时的 比重


溶性

VORASURF™ DC 193
适合硬质泡沫应用的通用型表面活性剂;适合鞋类(鞋底)和自结皮应用的表面活性剂

305

75

1.08

可溶

 VORASURF™ SZ 1605
适合绝缘板和喷涂泡沫的表面活性剂;适合鞋类(鞋底)应用的表面活性剂

150

148

1.06

可溶

VORASURF™ TF 1952
用于慢回弹块状泡沫和机械发泡泡沫的表面活性剂

13,200

34

1.0

不溶

VORASURF™ TF 1959
用于机械发泡泡沫的表面活性剂

11,600

0

0.94

不溶

VORASURF™ DC 1990
适合微孔泡沫应用一般用途的有机硅表面活性剂

760

0

1.04

不溶

VORASURF™ SF 2937
用于硬质泡沫的通用型表面活性剂;用于微孔泡沫的表面活性剂

760

38

1.04

可溶

VORASURF™ DC 3042
用于微孔应用的散装稳定表面活性剂;可提供均匀的泡孔结构、良好的表面外观,并提高尺寸稳定性

185

41

1.00

可溶

VORASURF™ DC 3043
适合微孔应用的散装稳定表面活性剂

52

56

0.98

不溶

VORASURF™ TF 3607
用于酯类块状泡沫和TDI/MDI HR模塑泡沫系统的表面活性剂;适合氨基甲酸乙酯弹性体泡沫和鞋类(鞋底)应用的表面活性剂

1,020

58

1.05

不溶

VORASURF™ DC 5043
用于TDI HR模式泡沫和板坯泡沫应用的表面活性剂;用于微孔泡沫的表面活性剂

280

28

1.0

不溶

快速链接

探索我们全系列聚氨酯添加剂解决方案
阅读产品选择指南。