Onlinesekretesspolicy

Dow respekterar din integritet

Det är viktigt för oss att skydda din integritet. Dow Chemical Company följer Safe Harbors sekretessprinciper som tagits fram av United States Department of Commerce. I vår onlinesekretesspolicy  förklaras hur Dow Chemical Company eller dess dotterbolag som använder denna policy (”Dow”, ”vi”, ”oss” och ”vår”) skyddar din integritet när du besöker denna webbplats och de webbplatser som tillhör Dows dotterbolag och som använder denna onlinesekretesspolicy. Policyn gäller för ”personlig information”, information som identifierar dig som person, antingen själv eller i kombination med annan information som är tillgänglig för oss.

Ägna några minuter åt att gå igenom denna onlinesekretesspolicy. Genom att öppna eller använda den här webbplatsen ger du ditt medgivande till att vi samlar in, använder och avslöjar din personliga information enligt villkoren i denna onlinesekretesspolicy. Ägna några minuter åt att gå igenom avsnittet Villkor för användning på vår webbplats. Om du inte ger ditt medgivande till att vi samlar in, använder och avslöjar din personliga information på det sätt som beskrivs i denna sekretesspolicy eller i villkoren för användning bör du lämna den här webbplatsen och inte använda den.

Denna onlinesekretesspolicy beskriver vilken typ av information vi samlar in och spårar när du använder vår webbplats, hur denna information används och med vem den delas. Om du har några frågor om denna onlinesekretesspolicy ber vi dig att kontakta oss.

Denna onlinesekretesspolicy omfattar följande:

Vilken information vi samlar in
Hur vi kan använda och dela din information
Var informationen lagras
Använda specialfunktioner eller specialområden på vår webbplats
Barns integritet
Säkerhet
Externa länkar
Ändringar av denna onlinesekretesspolicy
Dina val
Få åtkomst till, uppdatera eller korrigera din personliga information
Kontakta Dow

Vilken information vi samlar in

Om det tillåts av tillämplig lag kan vi samla in följande information:

Information som du tillhandahåller. Vi samlar in personlig information som du tillhandahåller medvetet genom att fylla i ett onlineformulär, registrera dig för information eller tjänster, söka ett arbete eller på annat sätt skickar till oss. Om du till exempel registrerar dig för att få e-post från ett av våra företag samlar vi in din e-postadress och all närliggande information som du tillhandahåller. Om du kommunicerar med oss med hjälp av funktionen ”Kontakta oss” samlar vi in den information du tillhandahåller när du fyller i formuläret ”Kontakta oss”.

Tilläggsinformation. Ibland kompletterar vi informationen som du ger oss med information från andra källor, till exempel information som validerar din adress, information som bygger på din postkod eller verksamhet eller information som vi har på grund av din relation till Dow. Exempel: Om du är en kund eller leverantör till Dow kan vi komplettera den information som du ger online med information som du tillhandahåller genom din affärsrelation med Dow.

Information som skickas till oss av din webbläsare. Vi samlar in information som skickas till oss automatiskt av din webbläsare. Denna information omfattar vanligtvis din IP-adress (Internet Protocol), din Internet-leverantörs identitet, namnet och versionen för ditt operativsystem och din webbläsare, datum och tidpunkt för ditt besök, sidan du använde som länkade till Dow och de sidor du besöker.

Cookies och andra tekniker. Dow kan använda cookie-teknik på den här webbplatsen En cookie innehåller information som skickas av en webbplats och lagras på din hårddisk eller i ett temporärt minne. Du kan ändra dina cookie-inställningar i webbläsaren eller ta bort våra cookies när du vill. Vi kan använda cookies för att spara dina preferenser för vår webbplats och för att samla in statistik som har att göra med antalet besökare på våra webbplatser och filbegäranden, typen av webbläsare som används och annan insamlad information. Dow kan också använda transparenta GIF-filer för att hantera nätannonser genom att samla in information om vilka annonser som skapar trafik till våra webbplatser.

Google Analytics. Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”).  Google Analytics använder “cookies”, som är textfiler som placeras på er dator, som hjälp vid analysen av hur användarna utnyttjar webbplatsen. Den information som kan utvinnas från cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att föras över till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information för att analysera din användning av webbplatsen, sätta samman rapporter om aktivitet på webbplatser åt dem som driver webbplatserna och för att leverera andra tjänster som har med aktivitet på webbplatser och internetanvändning att göra.  Google kan också överföra denna information till tredje part, när det krävs enligt lag, eller när sådana tredje parter behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman din IP-adress med andra uppgifter som Google innehar.  Du kan avvisa cookies genom att göra lämpliga inställningar i din webbläsare, men lägg i så fall märke till att om du gör detta, kan du kanske inte utnyttja denna webbplats alla funktioner.  Genom att använda denna webbplats godkänner du att Google bearbetar information om dig på det sätt och i de syften som anges ovan.

Hur vi kan använda och dela din personliga information

Om det tillåts av tillämplig lag kan vi använda den personliga informationen vi samlar in genom vår webbplats:

·         för att tillhandahålla produkter, information och tjänster som du begär,

·         för att erbjuda dig en effektiv kundtjänst,

·         för att förbättra webbplatsens innehåll, funktionalitet, tillförlitlighet och användbarhet,

·         för att förbättra våra marknadsföringsinsatser och säljfrämjande insatser,

·         för att ge teknisk support och tillhandahålla felsökning samt

·         i säkerhets- eller kreditsyfte eller

·         för andra ändamål som identifieras i en tillämplig sekretesspolicy eller annat avtal som du har med Dow.

Om det tillåts av tillämplig lag kan vi dela din information på det sätt som beskrivs nedan:

·         Inom Dow. Vi kan dela din personliga information inom Dows affärsenhet och med dotterbolag för syften som anges i denna onlinesekretesspolicy.

·         Våra tjänsteleverantörer. Vi kan dela din personliga information med företag eller organisationer, däribland dotterbolag och närstående bolag, och andra enheter som utför tjänster för vår räkning, till exempel supportleverantörer. Under alla omständigheter måste sådana tredje parter använda sig av lämpligt skydd för personlig information och får endast använda denna information i syfte att utföra tjänster åt Dow.

·         Affärstransaktioner och överföringar. Dow kan köpa, sälja, skapa eller på annat sätt omorganisera en eller flera av dess verksamheter eller sälja lager eller tillgångar, som ett resultat av en försäljning, fusion, omorganisation eller likvidation. En sådan här transaktion kan innebära att din personliga information avslöjas för blivande köpare eller samarbetspartners som har skrivit under ett avtal om tystnadsplikt med Dow.

·         Efterföljelse av lagar och skydd av våra rättigheter och andras rättigheter. Vi kan avslöja personlig information när vi, i god tro, finner att det är lämpligt för att följa lagen, ett domstolsbeslut eller en stämning. Vi kan också avslöja personlig information när vi samarbetar med en myndighetsutredning, för att förhindra eller utreda ett möjligt brott, till exempel bedrägeri eller identitetsstöld, för att upprätthålla eller tillämpa våra villkor för användning eller andra avtal eller för att skydda våra egna rättigheter eller egendom eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Vi kommer inte att använda vår personliga information för att skicka produkter eller reklam om du inte har gått med på att ta emot produkter eller reklam. Utöver för de syften som beskrivs ovan säljer inte Dow personlig information till tredje part.

Var informationen lagras

Dow är ett globalt företag med sitt huvudkontor i USA. Våra servrar, databaser och tjänsteleverantörer finns i USA och i andra länder. Olika länder har olika integritetslagar och krav och några, däribland USA, har mindre juridiskt skydd av din personliga information än andra. Genom att använda den här webbplatsen ger du ditt medgivande till att vi samlar in, använder och överför din personliga information i eller till USA eller andra länder i de syften som beskrivs i denna onlinesekretesspolicy.

Använda speciella funktioner eller speciella områden på vår webbplats

På några av våra webbplatser finns specialfunktioner, till exempel enkäter, licensierat innehåll eller en onlinebutik eller lösenordsskyddade områden, till exempel ett område endast för kunder eller ett område med lediga jobb. Denna onlinesekretesspolicy kan kompletteras eller ändras ibland av sekretesspolicies som är specifika för och visas på enskilda Dow-webbplatser, däribland men inte begränsat till våra webbplatser för investerare och lediga jobb. I allmänhet tillhandahåller dessa policies detaljerad information om den personliga information som vi samlar in eller inte samlar in på vissa sidor eller områden på en webbplats, varför vi behöver informationen och vilka val du har när det gäller användningen av denna information.

När du registrerar dig för att använda en speciell funktion eller ett lösenordsskyddat område kan du ombes acceptera speciella villkor som styr användningen av de speciella funktionerna eller det lösenordsskyddade området. I sådana fall ombes du att ge ditt uttryckliga medgivande till de speciella villkoren, till exempel genom att kryssa i en ruta eller genom att klicka på en knapp med texten ”Jag accepterar”. Du ger alltså ditt medgivande genom att klicka. Om några av villkoren i ett medgivande där du godkänner genom att klicka eller ett annat avtal mellan dig och Dow skiljer sig från villkoren i den här onlinesekretesspolicyn gäller villkoren i det avtalet före den här onlinesekretesspolicyn.

Barns integritet

Vi samlar inte medvetet in information från barn i syfte att sälja eller marknadsföra våra produkter eller tjänster. Vi anordnar utbildningar inom naturvetenskap för elever och lärare i de samhällen vi verkar i, men vi bjuder inte in minderåriga att kontakta oss eller ge oss personlig information manuellt. Besökare måste vara 18 år eller äldre för att skicka in registrerings- eller enkätinformation. Föräldrar eller förmyndare kan registrera sig för att få information eller delta i en enkät för sina barns räkning. Om du tror att ett barn under arton år har skickat personlig kontaktinformation till Dow ber vi dig att kontakta oss direkt på de adresser som visas nedan. Vi kommer då att göra skäliga ansträngningar för att snabbt ta bort den informationen från våra databaser.

Säkerhet

Vi vidtar skäliga försiktighetsåtgärder för att skydda konfidentialiteten och säkerheten för din personliga information. Vi anmodar användare att vara försiktiga med personlig information när de använder Internet.

SSL-skydd. För vissa lösenordsskyddade områden på vår webbplats krävs en säker anslutning mellan din dator och vår server. Vi använder en krypteringsteknik som kallas SSL (Secure Socket Layers). En säker anslutning används till dess att du lämnar webbplatsens säkra område. Även om vi använder SSL-kryptering för att skydda konfidentialiteten för personlig information när den skickas över Internet finns det ingen ”perfekt säkerhet” på Internet, och vi kan inte garantera säkerheten vid överföring av personlig information över Internet.

Lösenordsskydd. Du ansvarar för att hålla dina lösenord konfidentiella. Vi har rätt att anta att alla som får åtkomst till en av våra webbplatser med hjälp av ett lösenord som tilldelats dig har rätt att göra det. Du är ensam ansvarig för de aktiviteter som utförs av var och en som får åtkomst till vår webbplats med ett lösenord som tilldelats dig, även om personen i själva verket inte har auktoriserats av dig. Om du har anledning att tro att ditt lösenord har komprometterats eller använts utan behörighet måste du ändra det direkt med hjälp av funktionerna som finns på webbplatsen.

Externa länkar

Vissa av våra webbplatser kan innehålla länkar till andra webbplatser på Internet som inte kontrolleras eller underhålls av Dow. Ikonen visar en länk till en extern webbplats som inte drivs av Dow Chemical Company eller ett dotterföretag till Dow. Sådana länkar innebär inte att Dow godkänner dessa webbplatser, innehållet som visas eller personerna eller enheterna som är kopplade till dem. Genom att besöka en länkad webbplats från en Dow-webbplats godkänner du att Dow tillhandahåller dessa länkar enbart som en tjänst, och du godkänner att Dow inte ansvarar för innehållet på sådana webbplatser. Externa webbplatser regleras av webbplatsernas egna villkor och policies och regleras inte av Dows onlinesekretesspolicy, villkor för användning, tillgänglighetspolicy eller andra villkor och policies.

Ändringar av denna onlinesekretesspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna onlinesekretesspolicy och närliggande affärsrutiner när vi vill genom att publicera uppdaterad text på den här webbplatsen och uppdaterat datum för ikraftträdande högst upp på denna sida. När vi lägger till nya funktioner och ny funktionalitet på våra webbplatser eller när Dows policies eller tillämpliga lagar utvecklas kan vi behöva uppdatera eller ändra denna onlinesekretesspolicy. Vi förbehåller oss rätten att göra det, när som helst och utan föregående meddelande, genom att publicera en ändrad version på vår webbplats. Dessa ändringar kommer att gälla från och med det datum då vi publicerar en ändrad version på vår webbplats. Genom att använda en av våra webbplatser efter en sådan ändring ger du ditt medgivande till villkoren i den ändrade onlinesekretesspolicyn. Därför är det viktigt att du går igenom denna onlinesekretesspolicy regelbundet.

Dina val

Vi respekterar din rätt att göra val om sätten vi samlar in, använder och avslöjar din personliga information. I en del fall ber vi dig att göra dina val när vi samlar in din personliga information. Om du får e-post eller marknadskommunikation kan du välja att inte få fler e-postmeddelanden och annan kommunikation från oss när du vill genom att använda funktionen för att avbryta prenumerationen som finns med i e-postmeddelandena vi skickar. Om du är kund hos Dow förbehåller vi oss rätten att kontakta dig med information om hälsa och säkerhet, tillämpliga föreskrifter eller produktomsorg.

Få åtkomst till, uppdatera eller korrigera din personliga information

Om du har skapat ett konto eller en egen profil på en av våra webbplatser kanske du kan få åtkomst till och uppdatera en del av eller all personlig information på sidan med kontoinställningar eller profilsidan. Om du vill få åtkomst till, uppdatera eller korrigera annan personlig information ber vi dig att kontakta oss. Vi kommer att kontakta dig och kan be dig att uppge ytterligare information för att bekräfta din identitet. I de flesta fall uppdaterar vi informationen enligt önskemålen. I en del fall kan vi emellertid begränsa eller avvisa din förfrågan om det tillåts eller krävs enligt lagen eller om vi inte kan bekräfta din identitet.

Kontakta Dow

Om du har några frågor om denna onlinesekretesspolicy eller våra sekretessrutiner kan du kontakta oss via telefon på telefonnumren som visas på http://www.dow.com/assistance/dowcig.htm. Du kan även kontakta oss via ett onlineformulär på http://www.dow.com/assistance/thoughts.htm eller via vår e-postadress på dowcig@dow.com. Du kan även skicka ett brev till:

I USA:

Dow Chemical Customer Information Group
Dow Ashman Center
4520 Ashman Street
P. O. Box 1206
Midland, Michigan 48642
U.S.A.

I Kanada:

Dow Chemical Canada ULC.
Privacy Officer
2400- 215 2 ST SW Calgary AB T2P 1M4
403-267-3527
burt@dow.com

Dow AgroSciences Canada Inc.
Privacy Officer
2400- 215 2 ST SW Calgary AB T2P 1M4
403-735-8861
saudette@dow.com

I Europa:

Dow Customer Information Group
Prins Boudewijnlaan 41
B-2650 Edegem
Belgium

II Asien-Stillahavsområdet:

Dow Chemical Malaysia Sdn Bhd
Level 6, CP Tower, Jalan 16/11
Pusat Dagang, Section 16
46350 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan
Malaysia

I Latinamerika:

Dow Quimica S.A.
Rua Alexandre Dumas 1671
Chacara Santo Antonio
São Paulo
Brazil 04717-903

Om du tror att någon med anknytning till Dow har använt din information på ett sätt som inte stämmer överens med denna onlinesekretesspolicy, om du vill fråga något om Dows uppförandekod eller rapportera möjliga oetiska affärsmetoder eller andra överträdelser av vår uppförandekod ber vi dig att kontakta EthicsLine. Du kontaktar Dow EthicsLine med hjälp av en avgiftsfri hjälplinje som finns tillgänglig på flera språk. Hjälplinjen är tillgänglig dygnet runt alla dagar i veckan. Du kan även kontakta Dow EthicsLine med hjälp av ett onlineformulär där du kan välja att skicka en skriftlig rapport. Dessutom kan du alltid kontakta Office of Ethics and Compliance på 989-636-2544 eller via e-post: Ethics@Dow.com.

Datum för ikraftträdande: Juni 11, 2014